COVID19

 

 

 

 

Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati tako izvajalci storitev (nepremičninski posredniki) kot tudi stranke (osebe, ki bivajo na lokaciji izvajanja storitve):

Neposreden kontakt med izvajalcem storitve in stranko naj bo omejen na minimum oziroma zgolj na ogled nepremičnine.

Priporočamo, da za vso ostalo medsebojno komunikacijo velja:

 • dogovarjanje glede vsega, kar se nanaša na želeno storitev, naj bo opravljeno po telefonu ali elektronski pošti,
 • stranka naj natančno navede, kakšne so njene želje, nepremičninski posrednik pa naj to tudi vnaprej pripravi, po možnosti v obliki e-gradiva, fotografij, ipd.
 • vsa pisna dokumentacija se posreduje v e-obliki, ustna komunikacija se opravi po telefonu.
 • Svetujemo brezstično plačevanje, po možnosti preko spleta.
 • Morebitno podpisovanje obrazcev (npr. podpis pogodbe), v kolikor ni mogoča uporaba digitalnega podpisa, naj izvajalec storitve in stranka opravita z upoštevanjem medosebne razdalje (v času, ko eden podpisuje, se drugi umakne), vsak s svojim pisalom in obveznim umivanjem rok ali razkuževanjem rok po opravljenem podpisovanju.

Ogled nepremičnine

Obvezen sestavni del predhodnega razgovora o izvedbi ogleda nepremičnine, ki ga stranka in nepremičninski posrednik opravita po telefonu, je tudi preverjanje primernosti zdravstvenega stanja tako stranke, zainteresirane za nakup nepremičnine kot tudi oseb, ki morebiti živijo v objektu, ki je predmet ogleda.

Pred odhodom na teren nepremičninski posrednik po telefonu še enkrat preveri, ali je zdravstveno stanje stranke primerno (ali ima znake okužbe dihal, npr. nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja...), ali živi v gospodinjstvu z nekom, ki ima take znake, je v izolaciji oziroma v karanteni. V primeru pozitivnega odgovora termin za ogled odpove – preloži na kasnejši čas.

 

Pri samem ogledu nepremičnine pa morata stranka in nepremičninski posrednik upoštevati naslednje ukrepe:

 • Izvajalci storitev in stranke morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja…).
 • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).
 • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.
 • Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja.
 • Za ogled so primerne le tiste nepremičnine, ki so v času ogleda prazne (v njih ni nobene osebe).
 • Ogled naj opravi po možnosti ena stranka, pri ogledu naj se vzdržuje medosebna razdalja vsaj 2 metrov.
 • Tudi v času ogleda naj se nepremičnina intenzivno zrači.
 • Stranka in nepremičninski posrednik naj si pred vstopom v prostore umijeta ali razkužita roke.
 • Med ogledom naj stranka in nepremičninski posrednik ves čas nosita obrazno masko. Masko naj se zamenja vsaj vsake 2 do 3 ure. Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporabazascitnih-mask.
 • Med ogledom naj se čim manj dotikata različnih predmetov in površin, le toliko, kot je to nujno potrebno.
 • V prostorih, ki si jih ogledujeta, naj se zadržujeta le nujno potrebni čas.
 • Stranka in nepremičninski posrednik naj si tudi takoj po zaključku ogleda umijeta ali razkužita roke.

 

separator2Znaka lani 2020 zdruzenje Značka kodeks 2020  Značka ZVND 2020 kreditiranje1

 

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke.
Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev.