COVID19

 

 

 

 

Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati tako izvajalci storitev (nepremičninski posredniki) kot tudi stranke (osebe, ki bivajo na lokaciji izvajanja storitve):

Neposreden kontakt med izvajalcem storitve in stranko naj bo omejen na minimum oziroma zgolj na ogled nepremičnine.

Priporočamo, da za vso ostalo medsebojno komunikacijo velja:

 • dogovarjanje glede vsega, kar se nanaša na želeno storitev, naj bo opravljeno po telefonu ali elektronski pošti,
 • stranka naj natančno navede, kakšne so njene želje, nepremičninski posrednik pa naj to tudi vnaprej pripravi, po možnosti v obliki e-gradiva, fotografij, ipd.
 • vsa pisna dokumentacija se posreduje v e-obliki, ustna komunikacija se opravi po telefonu.
 • Svetujemo brezstično plačevanje, po možnosti preko spleta.
 • Morebitno podpisovanje obrazcev (npr. podpis pogodbe), v kolikor ni mogoča uporaba digitalnega podpisa, naj izvajalec storitve in stranka opravita z upoštevanjem medosebne razdalje (v času, ko eden podpisuje, se drugi umakne), vsak s svojim pisalom in obveznim umivanjem rok ali razkuževanjem rok po opravljenem podpisovanju.

Ogled nepremičnine

Obvezen sestavni del predhodnega razgovora o izvedbi ogleda nepremičnine, ki ga stranka in nepremičninski posrednik opravita po telefonu, je tudi preverjanje primernosti zdravstvenega stanja tako stranke, zainteresirane za nakup nepremičnine kot tudi oseb, ki morebiti živijo v objektu, ki je predmet ogleda.

Pred odhodom na teren nepremičninski posrednik po telefonu še enkrat preveri, ali je zdravstveno stanje stranke primerno (ali ima znake okužbe dihal, npr. nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja...), ali živi v gospodinjstvu z nekom, ki ima take znake, je v izolaciji oziroma v karanteni. V primeru pozitivnega odgovora termin za ogled odpove – preloži na kasnejši čas.

 

Pri samem ogledu nepremičnine pa morata stranka in nepremičninski posrednik upoštevati naslednje ukrepe:

 • Izvajalci storitev in stranke morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja…).
 • Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (npr. z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).
 • Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.
 • Upoštevajo naj higieno kihanja in kašljanja.
 • Za ogled so primerne le tiste nepremičnine, ki so v času ogleda prazne (v njih ni nobene osebe).
 • Ogled naj opravi po možnosti ena stranka, pri ogledu naj se vzdržuje medosebna razdalja vsaj 2 metrov.
 • Tudi v času ogleda naj se nepremičnina intenzivno zrači.
 • Stranka in nepremičninski posrednik naj si pred vstopom v prostore umijeta ali razkužita roke.
 • Med ogledom naj stranka in nepremičninski posrednik ves čas nosita obrazno masko. Masko naj se zamenja vsaj vsake 2 do 3 ure. Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske je prikazana na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporabazascitnih-mask.
 • Med ogledom naj se čim manj dotikata različnih predmetov in površin, le toliko, kot je to nujno potrebno.
 • V prostorih, ki si jih ogledujeta, naj se zadržujeta le nujno potrebni čas.
 • Stranka in nepremičninski posrednik naj si tudi takoj po zaključku ogleda umijeta ali razkužita roke.

 

separator2gzszdruzenjekodekskreditiranjeLogotip NEP

 

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke.
Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev.