Pišite nam


Ime in priimek:*
E-pošta:*
Telefonska številka:
Sporočilo:
Vnesite znake:

ei

 

Potrebujete energetsko izkaznico za stavbo ali njen posamezni del, pa ne veste kako in kje jo urediti?

 

Brez skrbi, ste na pravem naslovu, pri njeni pridobitvi vam lahko pomagamo tudi mi! 

 

OBVEZNOST ZA LASTNIKA PRI PRODAJI ALI ODDAJI NEPREMIČNINE

 

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Energetska izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

 

Kakšen je njen namen?

 

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške.

 

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

 

Energetsko izkaznico potrebuje vsak, ki stavbo ali del stavbe zgradi, proda ali odda. Predložiti jo mora kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe.

Pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe mora lastnik zagotoviti, da se energetski kazalniki navedejo že v oglasu.

Osebe javnega sektorja morajo zagotoviti energetsko izkaznico za vse stavbe s celotno uporabno površino nad 250 m², ki so v njihovi lasti ali uporabi.

Kadar je predmet prometa z nepremičnino novogradnja, ki se trži še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora lastnik kupca/najemnika seznaniti z izkazom o energetskih lastnostih stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov.

 

Kdaj energetska izkaznica ni obvezna?

 

Energetske izkaznice ne potrebujete:

 • Pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta.
 • Vendar pozor! Če boste najemno pogodbo po poteku takšne pogodbe (npr. 11 mesecev) podaljšali, ste dolžni energetsko izkaznico predložiti ob sklenitvi zaporedne pogodbe, s katero se skupna dolžina trajanja najema podaljša prek enega leta. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem.
 • Če nepremičnino oddajate najemniku, ki je bil pred najemom njen lastnik, ali je imel na naslovu nepremičnine prijavljeno začasno ali stalno prebivališče.
 • Če je predmet vaše nepremičninske transakcije
  – stavba, ki se uporablja za obredne namene ali verske dejavnosti,
  – industrijska stavba ali skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev (neogrevana, nehlajena)
  – nestanovanjska kmetijska stavba, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
  – enostaven ali nezahteven objekt,
  – samostojna stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2 ali
  – nevzdrževana, zapuščena ali dotrajana stavba, ki se šteje za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.
 • Pri  prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev.
 • Pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku.
 • Pri  izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev.

 

Veljavnost energetske izkaznice?

  

Vsaka energetska izkaznica je veljavna deset let. Možno pa je pridobiti novo izkaznico še pred potekom stare (npr. če je nepremičnina doživela energetsko sanacijo in se je njena energetska učinkovitost izboljšala).

Stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali posamezni del stavbe razveljavi prejšnjo.

 

Nadzor in globe?

  

Nadzor glede navajanja energetskih kazalnikov v nepremičninskih oglasih izvaja tržni inšpektorat, za ostale nadzore izvajanja zakona v zvezi z energetskimi izkaznicami je pristojen inšpektorat za energijo.

Če najemniku (s katerim sklepate najemno pogodbo za obdobje enega leta ali daljše) ali kupcu nepremičnine energetske izkaznice ne predložite najkasneje ob sklenitvi pogodbe, vas inšpektor lahko oglobi s 300 evri. Enaka globa vas lahko doleti, če pri oglaševanju takšne nepremičnine ne navedete energetskih kazalnikov.

In še opozorilo: navedba »EI je v izdelavi«, kar je zaslediti pri množici nepremičninskih oglasov ni več dopustek ali izgovor, zaradi katerega bi vam bil inšpektor pripravljen pogledati skozi prste. Na to inšpektorji že opozarjajo.

 

Kdo jo izdeluje?

 

Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

nekaj povezav:

 

cena energetskih izkaznic:

 

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/cena-energetskih-izkaznic/

 

pogosta vprašanja in odgovori:

 

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/faq

 

 LICENCE ENERGETSKIH IZKAZNIC

 

Izdajatelji izkaznic pa so podjetja oziroma pooblaščene pravne osebe, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju:

 

 

separator2Znaka lani 2020 zdruzenje Značka kodeks 2020  Značka ZVND 2020 kreditiranje1

 

Za delovanje spletnega mesta moramo na vaš računalnik shraniti majhne neškodljive datoteke - piškotke.
Po zakonodaji EU moramo pridobiti vašo privolitev.